Τομείς

Α) Τομέας Έρευνας – Ανάπτυξης – Έργων & Μελετών

> Αδειοδότηση έργων και εγκαταστάσεων.

> Μελέτες σκοπιμότητας.

> Μελέτες για την χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλα εθνικά προγράμματα.

> Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην χρηματοδότητη έργων.

> Μελέτες παραγωγής ενέργειας, μετρήσεις και προσομοιώσεις.

> Παραλαβή έργων.

> Παροχή συμβουλών & εμπειριών σε ενεργιακούς & περιβαλλοντικούς τομείς όσον αφορά νομικά και θεσμικά θέματα.

> Ενεργειακός σχεδιασμός & στραγική.

> Έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας, αδειών εγκατάστασης κ.λ.π.

Β) Τομέας κατασκευών Λειτουργίας και συντήρησης

> Πλήρης εγκατάσταση, ανέγερση και διασύνδεση έργων ΑΠΕ.

> Κατασκευή έργων ΑΠΕ, εξοικονόμισης ενέργειας και περιβαλλοντικών με το "κλειδί στο χέρι".

> Διαχείρηση Έργων.

> Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

> Συνεχείς 24ώρη τηλεπαρακολούθηση και άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των έργων ΑΠΕ.

> Διαχείρηση και λειτουργία έργων παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με συμβόλαια εγγύησης παραγωγής.

> Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και ειδικών μεταλλικών εφαρμογών.

(μεταλλικοί περιστροφικοί πάσσαλοι, διακοσμητικά θερμαντικά σώματα, κ.α.)

Γ) Τομέας ειδικών εφαρμογών & υπηρεσιών

> Μελέτη και κατασκευή καινοτόμων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού.

> Μελέτη και υλοποίηση έργων βιοκλιματικού προσανατολισμού, χαμηλοενεργιακών ηλιακών κτιρίων.

> Ειδικές θεμελιώσεις με μεταλλικούς βιδωτούς πασσάλους.

> Μεταλλικές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών και ηλιακών πάνελ.

> Υπηρεσίες ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων.

> Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

> Δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμου (Pellets, Biodiesel).

> Μελέτη και εγκατάσταση μονάδων ηλιακής ψύξης.

> Αναλαμβάνει ή συμμετέχει σε μελέτες και κατασκευές έργων επεξεργασίας ύδατος και αποβλήτων,παραγωγής ύδατος μέσω αφαλάτωσης και άλλων εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Δ) Τομέας εμπορίου καινοτόμων υλικών και εγκαταστάσεων

> Έξυπνα υλικά θερμονόνωσης ηχομόνωσης και πυροπροστασίας από ανακυκλωμένες πολυεστερικές ίνες.

> Ανθρακονήματα (Carbon Fiber), kevlar, Textilbeton.

> Ανεμιστήρες JET – FANS.

> Ενδοδαπέδια συστήματα κλιματισμού.

> Συστήματα ανάκτησης θερμότητας – ψύξης.

> Ηλιακοί Συλλέκτες υψηλού κενού.

> Λέβητες βιομάζας και συμπυκνωμάτων αερίου.

> Φωτοβολταϊκά πάνελ και βάσεις στήριξης.

> Ανεμογεννήτριες και πυλώνες.

> Συσσωρευτές.

> Μετασχηματιστές και διάφορα περιφεριακά υλικά.

> Γεωθερμικές αντλίες – εναλλάκτες.

> Συστήματα αφαλάτωσης επεξεργασίας και εξοικονόμισης ύδατος.

> Συστήματα θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας (Infrarot Heizung).

> Μεταλλικά ανοξείδωτα πλέγματα για αρχιτεκτονικές εφαρμογές.


Crystalyte logo

LOGO-EGOKIT1

Logo ACTIONBIKE CLUB

Sfendami logo11