Η εταιρεία

Η WATTAL Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμισης ενέργειας και καινοτόμων τεχνολογιών με έδρα το Bιοτεχνικό Πάρκο Λακκώματος, στο Δήμο Καλλικράτειας του νομού Χαλκιδικής και αποτελεί προέκταση διαφόρων Γερμανικών, Αυστριακών, Ελβετικών και άλλων Ευρωπαuκών καταξιωμένων εταιρειών στο χώρο.

Η εταιρεία WATTAL Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε από Μηχανολόγους και Πολιτικούς Μηχανικούς του Πολυτεχνίου Πατρών.

Το όραμά μας είναι:

> Nα συμβάλλουμε στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την χρήση ορυκτών καυσίμων

> Nα προοθήσουμε την σταδιακή κατάργηση της ρυπογόνου μη βιώσιμης ενέργειας.

> Nα συντελέσουμε στην εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας αφού αυτό θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ορθολογικότερη και γρηγορότερη ανάπτυξη των ΑΠΕ.

> Nα αναπτύξουμε και να εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνολογίες με αρχή το σεβασμό στα φυσικά όρια του πλανήτη και του ανθρώπου.

> Nα αναπτύξουμε επενδύσεις στη Ελλάδα με υψηλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη με μοναδική ασφάλεια.

> Και τέλος να συμβάλλουμε στην ενεργειακή απεξάρτιση της Ελλάδας από ορυκτά καύσιμα.

Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά επεκτείνεται γενικότερα στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών καινοτόμων τεχνολογιών. Από το 2008 κατέχουμε πιστοποιητικό ISO 9001:2000 στο πεδίο δραστηριοτήτων: "Σχεδιασμός, Εμπορία, Εγκατάσταση και Τεχνική υποστήριξη συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας".

Στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες, κρατικούς και δημόσιους φορείς αλλά και για ιδιώτες που αποσκοπούν στην υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα απευθυνόμαστε στον τουριστικό κλάδο, στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες, σε αγροτικές μονάδες παραγωγής, σε κατασκευαστικές εταιρίες, σε μελετητές και συμβούλους τεχνικών θεμάτων, σε ιδιώτες όπως επίσης σε Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες.

Στρατηγική της εταιρίας είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο περιφερειακών μονάδων στον Ελλαδικό και στον ευρύτερο Βαλκανικό Χώρο, οι οποίες αναλαμβάνουν τα έργα κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης με τη συμβολή της κεντρικής μονάδας του Λακκώματος.

Ηδη η εταιρία έχει συνάaει συνεργασίες με επίσημους συνεργάτες και αντιπροσώπους στη Σάμο, Λίμνο, Ζάκυνθο, Κρήτη και προχωρήσαμε επίσης το 2007 στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας WATTAL PRO με έδρα στην Πρίστινα του Κοσσόβου.


Crystalyte logo

LOGO-EGOKIT1

Logo ACTIONBIKE CLUB

Sfendami logo11