Φωτοβολταικά πάρκα

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλα τα στάδια προετοιμασίας, εγκατάστασης και λειτουργίας μιας φωτοβολταϊκής μονάδας.

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η ειδικότητα μας. Η τυποποίηση των εργασιών εγκατάστασης, η οργάνωση στη μεταφορά και στη συναρμολόγηση και ο σωστός συντονισμών των επαφών με τις υπηρεσίες εγγυώνται τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση και διασύνδεση των μανάδων με το δίκτυο. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της άρτιας τεχνικής μελέτης πριν την κατασκευή , της κορυφαίας ποιότητας του εξοπλισμού και της μακρόχρονης εμπειρίας μας στην υλοποίηση των έργων, μπορούμε να εγγυηθούμε για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας.

Συντήρηση και ασφάλιση

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα συμβολαίων συσντήρησης σε συνδιασμό με ξεκάθαρα συμβόλαια ασφάλισης προσαρμοσμένα στο κάθε φωτοβολταϊκό έργο και στις απαιτήσεις του εκάστοτε επενδυτή. Όλα τα έργα είναι ασφαλισμένα μέχρι της τελική τους παράδοση.

Διαδικασία αδειοδότησης

Η αδειοδότηση είναι συχνα ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές των ΑΠΕ. Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου την αδειοδοτική διαδικασία για όλες τις απαιτούμενες άδειες της επένδυσης(ΡΑΕ, Περιβαλλοντικές μελέτες, Προσφορά Σύνδεσης ΔΕΗ, Πολεοδομικές άδειες κ.λ.π).


Crystalyte logo

LOGO-EGOKIT1

Logo ACTIONBIKE CLUB

Sfendami logo11