Υλοποίηση έργων ΑΠΕ

Η μακροχρόνια εμπειρία της WATTAL μεταφέρεται στα έργα που υλοποιεί.

Η τυποποίηση των εργασιών εγκατάστασης, η οργάνωση στη μεταφορά και στη συναρμολόγηση και ο συντονισμός των επαφών με τις υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ, Πολεοδομία κτλ.) εγγυώνται τη συντομότερη δυνατή σύνδεση καθώς και την άρτια λειτουργία και αξιοπιστία του πάρκου. Η εξειδίκευση, η εμπειρία, το επίπεδο του προσωπικού και η κορυφαία ποιότητα υλικών είναι τα δυνατά σημεία της εταιρίας μας.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜE

Η WATTAL κινείται στο χώρο των μεσαίων και μεγάλων ΦΒ πάρκων και αναλαμβάνει τα παρακάτω:

- Σχεδιασμό, με βάση διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ενεργειακής απόδοσης .

Προμήθεια από τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς με στόχο τον καλύτερο συνδυασμό κόστους-απόδοσης .

- Κατασκευή, με προσοχή στη λεπτομέρεια και χωρίς κανένα συμβιβασμό στον παράγοντα ποιότητα .

- Συντήρηση, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας .

Όλα τα έργα της WATTAL είναι ασφαλισμένα μέχρι την τελική τους παράδοση και συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.


Crystalyte logo

LOGO-EGOKIT1

Logo ACTIONBIKE CLUB

Sfendami logo11