Φωτοβολταϊκά αυτόνομα

Αυτόνομα Συστήματα

Αυτόνομα Συστήματα

Για τις εγκαταστάσεις που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο δίκτυο της ΔΕΗ υπάρχει η λύση των αυτόνομων αλλά και των υβριδικών συστημάτων.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα (ή συστήματα εκτός δικτύου) αποσκοπούν στο να προσφέρουν ενεργειακή αυτονομία σε μια εγκατάσταση.


Crystalyte logo

LOGO-EGOKIT1

Logo ACTIONBIKE CLUB

Sfendami logo11