Mega project : “ENK-COMPLEX”

Mega Project: “ENK-COMPLEX”

Mega Project: “ENK-COMPLEX”

Η εταιρία μας μέσο της θυγατρικής WATTAL PRO βρίσκεται στην προνομιακή θέση να έχει επιλεχθεί από τον μεγάλο επενδυτικό όμιλο των Βαλκανίων ENK INVEST GROUP, σαν μία από τις εταιρίες συμβούλων και μελετητών σε θέματα ενέργειας και κλιματισμού. Συγκεκριμένα η σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρία μας με τον επενδυτικό όμιλο αφορά παροχή υπηρεσιών ενεργειακών συμβούλων, πλήρης μελέτη κλιματισμού (ψύξη, θέρμανση, αερισμού) καθώς και επίβλεψη της κατασκευής του έργου.


Crystalyte logo

LOGO-EGOKIT1

Logo ACTIONBIKE CLUB

Sfendami logo11